Historik

Lundaprofessorn Bruno Walther, en av Sveriges mest erfarna kirurger vid cancer i matstrupe och mage, hade efter 15 000 biopsitagningar (vävnadsprov från organ) funderat mycket kring svårigheten att ge en tidig och säker diagnos för djupt växande tumörförändringar. Det var uppenbart för professor Walther och hans kollegor runt om i världen att tillgängliga instrument inte löste problemet och att alltför många patienter därför flyttades fram och tillbaka i vårdsystemet utan tydlig diagnos.

Varför inte använda en borrfunktion för att kunna
komma åt djup tumörvävnad?

Det var emellertid inte professor Walther utan hans son Dr Charles Walther som kom på en möjlig lösning på problemet. Charles är cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi i Lund och såg dagligen otillräckliga biopsiprover i mikroskopet. Efter flera års arbete med problemet med otillräckliga prover, såväl kliniskt som forskningsmässigt, fick Charles under en löprunda idén till borrinstrumentet, EndoDrill®. Varför inte använda en borrfunktion för att kunna komma åt djup tumörvävnad, tänkte Charles. År 2012 hade Charles patentsökt idén och vunnit TV4-programmet ”Uppfinnarna”, varpå aktiebolaget BiBBInstruments AB bildades 2013.

BiBBInstruments har sedan dess utvecklat och kliniskt validerat endoskopi-instrumentet EndoDrill® GI Upper, vars funktion medför bättre vävnadsprover av submukösa (djupgående) tumörer. Instrumentet lanserades på den svenska marknaden i augusti 2017 och är det första instrumentet i en planerad produktfamilj, EndoDrill®.  År 2019 lanserades nålinstrumentet EndoDrill® Core Needle som används särskilt i fall där ökad precision behövs vid vävnadsprovtagning, bl.a. vid misstänkta tumörer i bröst, lymfkörtlar och mjukdelar År 2020-21 planeras kommersialisering av EndoDrill® Model X för vävnadsprovtagning vid alla endoskopiska indikationer.

Historiska milstolpar

Tidpunkt Händelse
2012
 • Charles Walthers idé till biopsi-instrumentet med borrfunktion utvecklas
 • Första patentapplikationen inlämnas för EndoDrill®
 • Vinnare av TV4:s ”Uppfinnarna”
2013
 • BiBBInstruments AB grundas
 • Bidrag om 2 MSEK från Vinnova
2014
 • CE-märkning av flergångsinstrument
 • Produktion av flergångsinstrument hos ISO-certifierad tillverkare
 • ”First in man”-test genomfört, start av randomiserad klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund
 • PwC Innovationspriset 2014 (silver)
 • Inlämning av patentfamilj 2
2015
 • Bidrag om 2,2 MSEK från Familjen Kamprads Stiftelse
 • Genomförd framgångsrik randomiserad klinisk studie omfattande tio patienter (proof of concept)
 • Positiv FTO-analys (Freedom to Operate, begränsad analys)
 • Registrering av varumärket EndoDrill® i Sverige
2016
 • Bolaget får utmärkelsen årets SuperStartup av Veckans Affärer/ALMI
 • Publicerar klinisk studie i Surgical Innovation
 • Patent godkänt i Kina
 • Audit enligt ISO 13485 av certifieringsorgan
 • Fredrik Lindblad tillträder som VD
 • Första order i Sverige
 • Tillverkning av första serien av kommersiella sterila engångsinstrument
2017
 • Bolaget tillförs 4,6 MSEK genom riktad nyemission
 • EndoDrill® GI Upper framgångsrikt använt i 60 patienter
 • Tre pågående akademiska forskningsstudier med EndoDrill® GI Upper
 • Engångsinstrumentet EndoDrill® GI Upper CE-märks
 • Audit enligt ISO 13485 med certifikat
 • Utbildning av 15 sjukhus i Sverige och flera skarpa kundorder
 • Första leveranserna av EndoDrill® GI Upper
 • Bolaget listas på AktieTorget
 • BiBB genomför övertecknad publik nyemission på ca 13 MSEK
 • Patent godkänt i Europa
2018
 • Förstärkning av försäljningsavdelningen
 • Två beviljade mönsterskydd för EndoDrill® Core Needle i Europa
 • Fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av EUs HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.
 • Lansering av EndoDrill® GI Upper Mini i maj
 • Patent beviljat i Kina i augusti (”Handtaget”)
 • Patentansökan inlämnad för EndoDrill® Model X
 • EndoDrill® Core Needle godkänd för CE-märkning i oktober
 • EndoDrill® godkänd för CE-märkning av utökad indikation (nedre GI-kanalen och lunga)
 • BiBB genomför en företrädesemission på ca 20 MSEK
2019
 • Engångsinstrumentet EndoDrill® Core Needle CE-märks
 • Lansering av EndoDrill®Core Needle
 • Riktad nyemission på ca 20 MSEK
 • Patent beviljat i Europa och Japan
 • Första kunden i Storbritannien
 • Framgångsrika prekliniska försök med EndoDrill®Model X