Historik

Lundaprofessorn Bruno Walther, en av Sveriges mest erfarna kirurger vid cancer i matstrupe och mage, hade efter 15 000 biopsitagningar (vävnadsprov från organ) funderat mycket kring svårigheten att ge en tidig och säker diagnos för djupt växande tumörförändringar. Det var uppenbart för professor Walther och hans kollegor runt om i världen att tillgängliga instrument inte löste problemet och att alltför många patienter därför flyttades fram och tillbaka i vårdsystemet utan tydlig diagnos.

Varför inte använda en borrfunktion för att kunna
komma åt djup tumörvävnad?

Det var emellertid inte professor Walther utan hans son Dr Charles Walther som kom på en möjlig lösning på problemet. Charles är cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi i Lund och såg dagligen otillräckliga biopsiprover i mikroskopet. Efter flera års arbete med problemet med otillräckliga prover, såväl kliniskt som forskningsmässigt, fick Charles under en löprunda idén till borrinstrumentet, EndoDrill®. Varför inte använda en borrfunktion för att kunna komma åt djup tumörvävnad, tänkte Charles. År 2012 hade Charles patentsökt idén och vunnit TV4-programmet ”Uppfinnarna”, varpå aktiebolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) bildades 2013.

Under år 2017 lanserade BiBB sitt första biopsiinstrument EndoDrill® GI Upper, ett manuellt nischinstrument för djupa magsäckstumörer, och noterade bolaget på AktieTorget (numera Spotlight Stock Market, Ticker: BIBB). Tre års direktförsäljning till 24 sjukhus, flera hundra undersökta patienter och deltagande vid en mängd europeiska kongresser har gett mycket värdefulla erfarenheter och kontakter inför den fortsatta utvecklingen av den andra generation­en, eldrivna EndoDrill® Model X.

Sedan år 2020 fokuserar BiBB alla resurser på EndoDrill® Model X, nästa generationens eldrivna biopsiinstrument, som riktar sig till en väsentligt större marknad än föregångaren och möjliggör förbättrad provtagning av tumörer i flera av de mest allvarliga cancerformerna, till exempel magsäcks-, bukspottkörtel- och lung­cancer.

EndoDrill® Model X gör det möjligt att mer högkvalitativa vävnadsprover (s k kärnbiopsier) med högre precision jämfört med konventionella EUS-biopsinålar. I slutet av år 2020 blev EndoDrill® Model X världens första eldrivna biopsiinstrument för både standard- och ultraljudsendoskop. Som konsekvens av framgångarna med EndoDrill® Model X valde bolaget att fasa ut EndoDrill® GI Upper vid årsskiftet 2020/2021. 

EndoDrill® Model X valideras sedan Q4-2020 i kliniska studier i Sverige för indikationerna; djupa tumörer i övre magtarmkanalen (SEL) respektive muskelinvasiv urinblåsecancer (se mer i ENDODRILL/Kliniska studier).