Endoskopi och biopsi

Flexibel endoskopi är en av världens vanligaste undersökningsmetoder och innebär att böjbara, slangliknande kamerainstrument förs in i kroppens naturliga öppningar för att undersöka orsaken till patientens besvär. Endoskopet har en stark belysning, en kamera för stillbilder och video, samt en kanal för flexibla biopsiinstrument som möjliggör provtagning av misstänkt tumörvävnad.

I samband med undersökningen tas prover (biopsier) på organen och eventuella förändringar som upptäcks. Proverna skickas därefter för analys som avgör om det är till exempel cancer. Provets (biopsins) kvalitet är avgörande för att bestämma om patienten lider av en sjukdom och i så fall av exakt vilken typ. Om provet är av sämre kvalitet behöver undersökningen göras om eller andra mer komplicerade och riskfyllda metoder övervägas. Flexibel endoskopi slog igenom i klinisk vardag på 1970-talet och har sedan dess revolutionerat diagnostik och behandling av cancersjukdomar. De vanligast undersökta organen med flexibla endoskop är mage, tarm och luftvägar och BiBB utvecklar flexibla engångsinstrument för dessa provtagningar. EndoDrill®-instrumenten löper i endoskopets flexibla kanal och passar till alla vanliga endoskop på marknaden. 

Dagens biopsiinstrument är engångsprodukter i form av nålar och små tänger. Läkaren tar ut flera biopsier via endoskopet och dessa skickas sedan till patologiskt laboratorium för diagnostik. I takt med modern skräddarsydd behandling för olika tumörformer ställs ökade krav på exakt diagnos innan behandling inleds. Det är i dagsläget uppenbart att den svaga länken är de vävnadsprover (biopsier) som krävs för fullständig behandlingsgrundande diagnos. Befintliga biopsiinstrument har inte hängt med i den snabba utvecklingen och tar inte biopsier av tillräckligt hög kvalitet. Här bedömer BiBB att EndoDrill®-teknologin genom sin djupgående funktion och precision uppfyller ett viktigt kliniskt behov.