VD har ordet

Fulltecknad riktad nyemission och publicering av framgångsrik urologistudie med EndoDrill® URO

(från Halvårsrapport Q2 2023)

Ett händelserikt första kvartal med FDA-marknadsgodkännande för EndoDrill® GI och patentbesked i Europa följdes upp av en rad positiva händelser under det andra kvartalet.  I slutet av maj genomfördes en fulltecknad riktad nyemission på ca 10,1 MSEK, i vilken en majoritet av Bolagets största ägare deltog. I början av juni fick vi vår första kliniska studie med EndoDrill® URO för muskelinvasiv urinblåsecancer publicerad vetenskapligt i European Urology Open Science. Resultaten visar att EndoDrill® URO, som första endoskopiska provtagningsinstrument, på ett säkert sätt kan ta behandlingsavgörande prover vid misstanke om djupväxande tumörer i urinblåsan.  Forskargruppen konkluderar att det är motiverat att följa upp pilotstudien med den regulatoriskt godkända randomiserade effektstudien. Med dessa uppnådda milstolpar i ryggen förväntar vi oss en händelserik period med bland annat de första patientfallen i USA med EndoDrill® GI, erhållande av CE-certifikatet enligt MDR för marknadsgodkännande i Europa av hela produktserien EndoDrill® följt av en klinisk multicenterstudie med EndoDrill® GI för provtagning vid pankreascancer. Vi planerar att inleda lanseringsaktiviteter i Sverige för EndoDrill® GI innan årsskiftet.