VD har ordet

EndoDrill® Model X – först med provtagning av kärnbiopsier vid endoskopisk undersökning

(Ingressen till VD-ord från Halvårsrapport 2021)

BiBB har med den CE-godkända eldrivna X-teknologin etablerat sig som en pionjär på det mest snabbväxande endoskopiska segmentet, endoskopiskt ultraljud (EUS). Vårt mål är att revolutionera framtidens EUS-provtagning och cancerdiagnostik genom att erbjuda smartare och mer effektiva biopsiinstrument. Vi bygger ingen ny marknad utan vårt mål är att ersätta befintliga manuella biopsiinstrument med eldrivna EndoDrill® Model X för all provtagning med EUS. Dagens instrument har åtskilliga begränsningar och lever inte upp till kraven som ställs av framtidens mer individanpassade cancerbehandling. Under 2021 har vårt team hanterat stora utmaningar med restriktioner inom vården p g a Covid-19-pandemin och ett nödvändigt abrupt byte av en kritisk leverantör. Det är glädjande att konstatera att efter febrilt arbete har bägge våra kliniska studier återupptagits under kvartal två och planen att slutföra studierna (övre-magtarmkanalen respektive urinblåsa) under 2021 kvarstår.

Fredrik Lindblad
VD, BiBBInstruments AB