VD har ordet

EndoDrill® Model X – först med provtagning av kärnbiopsier vid endoskopisk undersökning

(Ingressen till VD-ord från Årsredovisning 2020)

2020 var ett mycket framgångsrikt år för BiBB där vi passerade flera viktiga milstolpar i utvecklingen av nästa generations eldrivna biopsiinstrument för endoskopi. Under årets första hälft färdigställde vi kliniska EndoDrill® Model X-produkter, förberedde inför klinisk introduktion, inhämtade myndighetstillstånd och förstärkte patentsituationen. Under det andra halvåret inledde vi den första kliniska studien EDMX01 (magsäckstumörer) med EndoDrill® Model X i Sverige. Hos ett team av urologer väcktes ett intresse av EndoDrill® Model X förmåga att ta djupa högkvalitativa vävnadsprover. I samråd med urologerna utvecklades en variant av X-instrumentet med målet att ta djupa vävnadsprover redan vid den inledande endoskopiska undersökningen vid muskelinvasiv urinblåsecancer. Syftet är att undvika ett större kirurgiskt ingrepp och att därmed tidigarelägga diagnos och behandlingsstart. När vi närmade oss slutet av året erhöll vi ett brett CE-godkännande, d v s marknadsgodkännande i Europa, för alla vanliga endoskopiska indikationer. Detta innebär att BiBB nu etablerar sig som en pionjär inom eldrivna endoskopiska biopsiinstrument och blir först i världen med att kunna erbjuda s k kärnbiopsier inom endoskopisk undersökning. Slutligen genomförde vi en riktad nyemission som finansierar Bolagets aktiviteter under 2021.

Covid-19-pandemin har inneburit stora förändringar i vårt samhälle och har även påverkat BiBB, våra leverantörer, kliniska partners och kunder. På grund av produktionsproblem blev vi i april 2021 tvungna att pausa rekryteringen av patienter i våra två pågående kliniska studier. I mitten av maj kunde vi efter ett intensivt arbete meddela att studierna kunde återupptas efter ett genomfört leverantörsbyte

Fredrik Lindblad
VD, BiBBInstruments AB