VD har ordet

EndoDrill® Model X – först med provtagning av kärnbiopsier vid endoskopisk undersökning

(Ingressen till VD-ord från Delårsrapport Q3-2021)

BiBB fortsätter att lägga grunden för kommande framgångar med EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända eldrivna endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik. Vi verkar på det mest snabbväxande och avancerade endoskopiska segmentet, endoskopiskt ultraljud (EUS), med nästa generations högeffektiva biopsiinstrument.

I vår första kliniska studie för tumörer i övre mag-tarmkanalen har EndoDrill®-instrumentet fungerat väl, även om rekryteringstakten påverkats av covid-19-pandemin och därmed varit lägre än planerat. Den andra pilotstudien som avser muskelinvasiv urinblåsecancer, fortgår planenligt med hittills lovande preliminära resultat. Målet är fortsatt att slutföra dessa pilotstudier under 2021. Vid sidan av de två studierna pågår en mängd utvecklingsaktiviteter för ständig förbättring av produktdesignen, verktygsbindning av komponenter för större serier samt utveckling av en ny produktvariant för provtagning (biopsi) av lungcancer. På kvalitets- och regulatoriska avdelningen pågår ett intensivt arbete med målsättningen att lämna in en MDR-ansökan före årsskiftet. Vi för också en dialog med FDA om lämplig strategi för marknadsgodkännande i USA. Vi ser nu fram emot en spännande period med avslutning av kliniska pilotstudier och fortsatt utveckling av BiBB.

Fredrik Lindblad
VD, BiBBInstruments AB