Finansiering

Historiska finansieringsrundor

Maj 2023 (riktad nyemission)

I maj 2023 genomfördes en riktad nyemission om ca 10,1 MSEK. Emissionen riktades främst till befintliga huvudägare. Bland befintliga ägare återfinns Tibia Konsult, Swedencare-entreprenörerna, fonderna Aktia Nordic Micro Cap, Schroder ISF Micro Cap respektive Gainbridge Novus Nordic och Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin.

Februari 2022 (riktad nyemission)

I februari 2022 genomfördes en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK. Emissionen riktades till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blir bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic.

December 2020 (riktad nyemission)

I december 2020 genomfördes en riktad nyemission om ca 16 MSEK. Bland investerarna kan nämnas investeringsbolaget Creades AB (publ), Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse), Svanberg & Co Invest AB, JCC Group Invest AB och Mastan AB. 

Juni 2019 (riktad nyemission)

I juni 2019 genomfördes en riktad nyemission om cirka 20 MSEK riktad till institutionella och strategiska investerare, däribland Creades AB (publ). Mer om emissionen finns att läsa i ett separat pressmeddelande

December 2018 (företrädesemission)

I december 2018 genomfördes en företrädesemission om ca 22 MSEK.

Oktober 2017 (företrädesemission)

I oktober 2017 genomfördes en företrädesemission om ca 13 MSEK.