Finansiering

Historiska publika finansieringsrundor

Hösten 2020 (riktad nyemission)

I december 2020 genomfördes en riktad nyemission om ca 16 MSEK. Bland investerarna kan nämnas investeringsbolaget Creades AB (publ), Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse), Svanberg & Co Invest AB, JCC Group Invest AB och Mastan AB. 

Våren 2019 (riktad nyemission)

I juni 2019 genomfördes en riktad nyemission om cirka 20 MSEK riktad till institutionella och strategiska investerare, däribland Creades AB (publ). Mer om emissionen finns att läsa i ett separat pressmeddelande

Hösten 2018

Hösten 2017