Finansiering

Historiska publika finansieringsrundor

Våren 2019 (obs: riktad nyemission)

I juni 2019 genomfördes en riktad nyemission om cirka 20 MSEK riktad till institutionella och strategiska investerare, däribland Creades AB (publ). Mer om emissionen finns att läsa i ett separat pressmeddelande

Hösten 2018

Hösten 2017