Rapporter & kalendarium

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Kalendarium

  • Bokslutskommuniké – 2024-02-09

Övrigt

Årsstämma den 14 juni 2023 
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma
Fullmaktsformulär – BibbInstruments AB (publ)

Årsstämma den 14 juni 2022 (poströstning)
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 2022 i BiBB
Poströstningsformulär – BiBB Årsstämma 2022
Fullmaktsformulär – BiBB_Årsstämma 2022

Årsstämma den 14 juni 2021 (poströstning p g a COVID-19)
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 2021 i BiBB
Poströstningsformulär BiBB Årsstämma 2021
Fullmaktsformulär – BiBBInstruments AB (publ)_Årsstämma 2021

Årsstämma den 11 juni 2020
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i BiBBInstruments AB 200611
Fullmaktsformulär årsstämma BiBBInstruments AB – 200611

Årsstämma den 22 maj 2019 (dokument)
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i BiBBInstruments AB — 190522
Fullmaktsformulär årsstämma BiBBInstruments AB — 190522

Extra bolagsstämma den 20 november 2018 (dokument)
Fullständiga beslutsunderlag – Extra bolagsstämma 
Fullmaktsformulär – BibbInstruments AB 181120– BibbInstruments 181120
Villkor för teckningsoptioner av serie 2018 2021
Bilaga 3 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen_BiBB 181102
Bilaga 5 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen_BiBB 181102
Bilaga 3 och 5 Revisorn yttrande signerat 181102