Bolagsinformation

Bolagsbeskrivning

BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik.

EndoDrill® är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används för att ta vävnadsprover av misstänkta cancertumörer. EndoDrill®s patenterade produktfamilj inkluderar biopsi-instrument för flexibel endoskopi för mag-tarmkanalen och lunga respektive ett mellannålsinstrument för biopsering av bröst, prostata, lever och övriga mjukdelar. Instrumenten består av en fin borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre mag-tarmkanalen, har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. EndoDrill® GI Upper Mini är en variant som är anpassad för små och svåråtkomliga tumörer.

Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments (org. Nr. 556938-9512) är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 27 oktober 2017 under kortnamnet BIBB och handlas via banker och fondkommissionärer.