Bolagsinformation

Bolagsbeskrivning

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”)  utvecklar EndoDrill® Model X, en produktserie med engångsinstrument och drivenheter (flergångs) som används vid tumörprovtagning för flera allvarliga cancersjukdomar. Produkt­portföljen riktar sig till den globala mångmiljard­marknaden för endo­skopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljuds­styrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi.

EndoDrill®, som är världens första CE-märkta och FDA-godkända eldrivna biopsi­instrument för endoskopi, är utvecklat för att ge större och mer hög­kvalitativa vävnads­prover (kärn­­biopsier) av miss­tänkta tumör­er än befint­liga produkter på den globala marknaden. Bättre prover ger läkare och sjukvårdspersonal väsentligt ökade möjligheter att diagnosticera fler patienter i ett tidigare skede och med större precision än vad som hittills varit möjligt – även vid svårdiagnostiserade cancertumörer där nuvarande metoder inte alltid ger resultat.

Detta innebär i sin tur att patienter kan få optimal, anpassad behandling tidigare, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, fler överlevare samt lägre kostnader i sjukvården. BiBBs innovativa medicintekniska utrustning har poten­tial att förbättra sjukvården och på sikt oddsen för många cancerpatienter. 

Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments (org. Nr. 556938-9512) är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 27 oktober 2017 under kortnamnet BIBB och handlas via banker och fondkommissionärer.