Bolagsinformation

Bolagsbeskrivning

BiBBInstruments AB (”BiBB”) från Medicon Village i Lund utvecklar en serie unika biopsiinstrument för tidig och exakt cancerdiagnostik. Bolagets teknologi, EndoDrill®, omfattar två olika patenterade borrfunktioner som erbjuder provtagning av såväl ytliga som djupa tumörer och möjligheten att ta flera prover samtidigt. BiBBs produktporfölj innehåller engångsinstrument för diagnos av alla de vanligaste cancerformerna, bl.a. lung-, bröst-, tjocktarms-, prostata-, magsäcks- och levercancer. Teknologin ger läkare och sjukvårdspersonal möjlighet att diagnosticera patienter tidigare och med större säkerhet än vad som hittills varit möjligt – även vid djupa cancertumörer. Detta innebär i sin tur att patienter kan få optimal, anpassad behandling tidigare, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader.

Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments (org. Nr. 556938-9512) är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 27 oktober 2017 under kortnamnet BIBB och handlas via banker och fondkommissionärer.