Aktieinformation

BiBBInstruments AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från och med den 27 oktober 2017

Kortnamn för bolagets aktie: BiBB

Bolagets firma och handelsbeteckning är BiBBInstruments AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556938-9512. Styrelsen har sitt säte i Lund och Bolagets registrerade adress är Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige.

Mer information om aktien inklusive ägarstruktur, aktiekurs m m finns på Spotlight Stock Market . Läs mer om BiBB på Spotlight