Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken – Per 2018-06-30

Ägarstruktur BiBB