Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken – Per 2019-03-31

Ägarstruktur BiBB