Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken – Per 2019-09-30

Ägarstruktur BiBB