Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken – Per 2018-12-31

Ägarstruktur BiBB