Produkter under utveckling

 

EndoDrill® Core Needle Under utveckling

EndoDrill® Core Needle är ett icke-flexibelt biopsi-instrument, av typen ”core needle biopsy”, med borrfunktion för att ta biopsier vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som lever, lymfkörtlar, prostata m.m. där mellannålsbiopsier används. Produkten konkurrerar med konventionella mellan- och finnålar.

EndoDrill® Core Needle erbjuder möjlighet att ta mellannålsbiopser med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer sig från dagens mellannålar (core-needles) som avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning är förutbestämt. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens djup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger en mindre riskfylld provtagning samt ökad möjlighet till diagnos.

 

EndoDrill® GI Lower Under utveckling

EndoDrill® GI Lower är ett flexibelt biopsi-instrument med borrfunktion för att ta djupa vävnadsprover på oklara och tumörmisstänkta förändringar i tarmen. Produkten konkurrerar med andra metoder: biopsitänger, ultraljudsledda punktioner med finnål (EUS-FNA) och invasiv röntgenledd biopsitagning med grövre nål. När dessa metoder inte är tillräckliga för en tydlig diagnos är alternativen mer omfattande och riskfyllda för patienten.

EndoDrill® GI Lower erbjuder möjlighet att ta större biopsier med mer djup vävnad med begränsade risker.

 

EndoDrill® Lung Under utveckling

EndoDrill® Lung är ett flexibelt biopsi-instrument med borrfunktion för att ta djupa vävnadsprover vid misstänkt lungcancer. Diagnostiken och behandlingen av lungcancer har utvecklats snabbt de senaste åren. Det är av största vikt att få bra prover med tillräcklig tumörvävnad tidigt i sjukdomsförloppet för säker diagnos och optimal behandling.

När misstänkt lungcancer utreds försöker man så ofta det går att få ett prov från tumören med hjälp av bronkoskopi (där lungläkare med bronkoskop kan titta ner i luftvägarna och ta prov på olika sätt) eftersom vävnadsprov är det enda sättet att idag helt säkerställa diagnos. Det finns och har genom åren introducerats ett antal nya provtagningstekniker som alla har använts när det är lämpligt, t ex bronkoskopi med ultraljud, elektromagnetisk navigation eller s k kryobiopsier, men det är svårt att få tillräckligt material för fullständig utredning. Otillräckligt material från provtagningen är ett stort problem och bronkoskopi är ganska ansträngande för patienten. Dessutom kräver upprepade provtagningar sjukvårdsresurser och dessutom fördröjs behandlingsstarten. Det är följaktligen väldigt angeläget att provtagningen vid första tillfället blir av så hög kvalitet att provet räcker till alla nödvändiga analyser vid patologisk klinik.

EndoDrill® Lung är designat för att ge tillräckligt stora biopsier för all den analys som efterfrågas, vilket det också har visat sig göra vid undersökning i magsäcken[1]. Det har med sin spets en hög träffsäkerhet, behöver inget biopsiförminskande hölje och erbjuder genom borrfunktionen en förmåga att även ta sig in i hårdare tumörer.

EndoDrill® Lung EBUS

EndoDrill® Lung EBUS är ett flexibelt biopsi-instrument med borrfunktion för ultraljudsledd biopsitagning av lymfkörtlar och djup vävnad vid utredning av lungcancer. Instrumentet utvecklas alltså för att synas på ultraljud, vilket ytterligare ökar träffsäkerheten. Konkurrerande produkter är röntgenledda endoskopiska finnålar (EBUS-TBNA).

EndoDrill® Lung EBUS erbjuder till skillnad från finnålar möjlighet att ta hela vävnadsprover och inte bara cellprover. Solida prover ger möjlighet till histopatologisk diagnos och större mängd tumörceller som kan användas för mer fullständig diagnostisk utredning.

 

EndoDrill® Therapy Under utveckling

EndoDrill® Therapy är ett flexibelt instrument med borrfunktion för att passera förträngningar i olika organ (tex i matstrupe eller luftvägar) för att möjliggöra placering av ledare, ballonger och stentar för behandling av patienten. Det finns inga kända konkurrerande produkter på marknaden.

 

EndoDrill® Model X Under utveckling

EndoDrill® Model X är en forskningsprodukt med stor marknadspotential. Produkten drivs i ett fristående utvecklingsprojekt och bygger inte på den patenterade borrfunktionen. Det rör sig om ett flexibelt biopsi-instrument som ska ersätta konventionella biopsitänger och -nålar i de flesta indikationer. Produkten kan ta både ytliga och djupa vävnadsprover och erbjuder dessutom en unik funktion för att effektivisera provtagningen av de 3–10 biopsier som normalt tas på en patient.

[1] A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580.