Patent

BiBBs IP-portfölj är en av Bolagets viktigaste tillgångar. Samtliga av BiBBs produkter har antingen beviljade patent alternativt patent under behandling (patent pending). Patenten är giltiga till minst 2033. Utöver patent så är varumärket EndoDrill® registrerat i Europa. Bolagets befintliga patentfamiljer har under 2018 förstärkts med nya ansökningar för EndoDrill® Core Needle och EndoDrill® Model X för bästa möjliga skyddsomfång.

Den första patentfamiljen, ”EndoDrill®”, är en mer generell ansökan för ett biopsiinstrument med borrspets, flexibel ledare (wire) och handtag. Ansökan är beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling i USA, Indien och Kanada. Beviljade patent ger skydd till augusti 2033.

Den andra patentfamiljen, ”Handtaget”, avser en patentansökan som beskriver EndoDrill®-instrumentet och särskilt handtaget mer i detalj. Denna ansökan omfattar EndoDrill®-instrumentet i sin helhet. Ansökan är beviljad i Europa, Japan, Kina och Australien och under behandling i USA, Indien och Kanada. Beviljade patent ger skydd till juni 2035. 

Utöver patentfamiljerna för ”EndoDrill” och ”Handtaget” så har BiBB inlämnade patentansökningar för EndoDrill® Core Needle och EndoDrill® Model X. Beviljade patent ger Bolaget skydd till 2038/2039 för respektive instrument. I tabellen nedan listas Bolagets beviljade patent, patent under behandling samt status för registrering av varumärket EndoDrill®:

Patentfamilj Patentansökan Godkänt patent Giltighet
EndoDrill USA, Kanada, Indien, Kina, Australien, Europa (avdelad ansökan) Europa, Kina, Australien 2033
Handtaget Europa, USA, Kanada, Indien, Kina, Japan Europa, Japan, Kina, Australien 2035
EndoDrill Core Needle Sverige, internationell ansökan (PCT) inlämnad 2019   2038
EndoDrill Core Needle (Design) Europa, USA, Kina, Japan Europa, Kina, Japan 2043
EndoDrill Model X Europa, internationell ansökan (PCT) inlämnad 2019   2038