Patent

BiBBs IP-portfölj är en av Bolagets mest kritiska tillgångar. Samtliga av BiBBs produkter har antingen beviljade patent alternativt patent under behandling (patent pending). Patenten är giltiga till minst 2033. Bolagets viktigaste produkt, EndoDrill® Model X, skyddas av två internationella patentansökningar som är under behandling. Utöver patent så är varumärket EndoDrill® registrerat på flera marknader.

Patentfamilj Ansökan under behandling  Godkänt patent Giltighet
EndoDrill USA och Indien Europa, Kina, Kanada, Australien 2033
Handtaget USA, Kanada, och Indien Europa, Japan, Kina, Australien 2035
EndoDrill Core Needle Sverige, internationell ansökan (PCT) inlämnad 2019   2038
EndoDrill Core Needle (Design) USA och Kanada Europa, Kina, Japan, Australien och Indien 2043
EndoDrill Model X

Europa, internationell ansökan (PCT) inlämnad 2019

2nd GEN, Europa, internationell ansökan II (PCT) inlämnad 2019

  2038
EndoDrill® Trademark Europa, Australien, Kina, Indien och Japan Kanada och USA