Patent

BiBBs IP-portfölj är en av Bolagets mest kritiska tillgångar. Samtliga av BiBBs produkter har antingen beviljade patent alternativt patent under behandling (patent pending). Bolagets viktigaste produkt, EndoDrill®, skyddas av en europeisk och tre internationella patentansökningar som är under behandling. Utöver patent så är varumärket EndoDrill® registrerat på de största marknaderna.

Patentfamilj Ansökan under behandling  Godkänt patent Giltighet
EndoDrill (manuell)   USA, Kanada 2033
Handtaget (manuell)   Europa, Kina 2035
EndoDrill Core Needle (manuell)   Sverige 2038
EndoDrill (eldrivet)

Patentfamilj 1
Europa (EPC), inlämnad 2018
Internationell ansökan (PCT), inlämnad 2019 

 

Patentfamilj 2
Internationell ansökan II (PCT), inlämnad 2020

 

Patentfamilj 3
Internationell ansökan III (PCT)
inlämnad 2021

– Intention to Grant, 23 feb 2023
– Nationell fas,
Intention to Grant i Europa, 2 dec 2022

– Nationell fas

 

 

– Nationell fas

2038

2039

 

 

 

 

 

 

EndoDrill® Trademark Kanada Europa, Australien, Kina, Indien, Japan, USA