Patent

BiBBs IP-portfölj är en av Bolagets mest kritiska tillgångar. Samtliga av BiBBs produkter har antingen beviljade patent alternativt patent under behandling (patent pending). Bolagets viktigaste produkt, EndoDrill®, skyddas av en europeisk och tre internationella patentansökningar som är under behandling. Utöver patent så är varumärket EndoDrill® registrerat på de största marknaderna.

Patentfamilj Ansökan under behandling  Godkänt patent Giltighet
EndoDrill   USA, Kanada 2033
Handtaget   Europa, Kina 2035
EndoDrill Core Needle   Sverige 2038
EndoDrill (eldrivet)

1st GEN:
Europa (EPC), inlämnad 2018
Internationell ansökan (PCT), inlämnad 2019 och nationellt inträde genomfört 2021 i USA, Kanada, Indien, Kina, Japan och Europa.

2nd GEN:
Internationell ansökan II (PCT), inlämnad 2020

Internationell ansökan III (PCT)
inlämnad 2021

  2038
EndoDrill® Trademark Kanada Europa, Australien, Kina, Indien, Japan, USA