Patent

BiBBs IP-portfölj är en av Bolagets mest kritiska tillgångar. Samtliga av BiBBs produkter har antingen beviljade patent alternativt patent under behandling (patent pending). Patenten är giltiga till minst 2033. Bolagets viktigaste produkt, EndoDrill® Model X, skyddas av två internationella patentansökningar som är under behandling. Utöver patent så är varumärket EndoDrill® registrerat på flera marknader.

Patentfamilj Ansökan under behandling  Godkänt patent Giltighet
EndoDrill   USA, Kanada 2033
Handtaget   Europa, Kina 2035
EndoDrill Core Needle   Sverige 2038
EndoDrill Model X

1st GEN: Europa,
Internationell ansökan (PCT) inlämnad 2019

2nd GEN:
Internationell ansökan II (PCT) inlämnad 2020

  2038
EndoDrill® Trademark Kanada Europa, Australien, Kina, Indien, Japan, USA