Kongresser

BiBBs säljteam kommer att delta på följande möten och kongresser 2020
(fler kan tillkomma):

37th SADE course 2020 – Endoscopic diagnosis and therapy of Gastrintestinal Neoplasia
January 16-17, 2020, Copenhagen, Denmark
www.sade.dk 

ESGE Days 2020 (INSTÄLLD på grund av situationen med COVID-19)
April 23-25, 2020 Dublin, Ireland
www.esgedays.org

Svenska Gastrodagarna 2020 (INSTÄLLD på grund av situationen med COVID-19)
May 13-15, 2020, Borås, Sweden
http://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se