Kongresser

BiBBs säljteam kommer att delta på följande möten och kongresser 2019 (fler kan tillkomma):

ESGE ( European Society of Gastrointestinal Endoscopy) DAYS 2019
4-6 april, 2019, Prag, Tjeckien
https://esgedays.org/

Svenska Gastrodagarna
8-10 maj i Jönköping
http://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se/#

Möte Svensk Förening för Bröstradiologi, 9-10 maj i Stockholm

Seldingermötet 23-24 maj i Umeå
http://www.seldingermotet.se/

British Society of Gastroenterology Annual Meeting 2019, Mon, 17 Jun – Thu, 20 Jun 2019, Glasgow
https://www.bsg.org.uk/events/bsg-annual-meeting-2019.html

UEG (United European Gastroenterology), Week Barcelona 2019
19-23 oktober, Barcelona, Spanien
https://www.ueg.eu/week/attendance/