Kongresser

BiBBs säljteam kommer att delta på följande möten och kongresser 2019 (fler kan tillkomma):

Svenska Gastrodagarna
8-10 maj i Jönköping
http://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se/#

Möte Svensk Förening för Bröstradiologi, 9-10 maj i Stockholm

Seldingermötet 23-24 maj i Umeå
http://www.seldingermotet.se/

British Society of Gastroenterology Annual Meeting 2019, Mon, 17 Jun – Thu, 20 Jun 2019, Glasgow
https://www.bsg.org.uk/events/bsg-annual-meeting-2019.html

The CIRSE Annual Congress
7-11 september, 2019, Barcelona, Spanien
https://www.cirse.org/events/cirse-annual-congress/

Röntgenveckan 17-20 september 2019 i Linköping
https://rontgenveckan.se/