Kliniska studier

BiBBInstruments första produkt, EndoDrill® GI Upper, har framgångsrikt blivit kliniskt validerat på över 100 patienter på sjukhus i Sverige, framför allt i samarbete med Skånes universitetssjukhus i Lund. En publicerad randomiserad studie[1] har visat att EndoDrill® GI Upper tar signifikant större biopsier och med mer djup vävnad än konventionella biopsitänger. För flera patienter har EndoDrill® GI Upper gett diagnos efter att flera försök med andra provtagningsmetoder inte givit tillräckligt bra prover för att avgöra om cancer föreligger eller ej.

För närvarande pågår flera forskningsstudier med EndoDrill® GI Upper vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Det är jämförande studier för specifika indikationer som ska visa hur EndoDrill® GI Upper fungerar jämfört med befintliga metoder såsom biopsitänger och ultraljudsledda finnålar

Ytterligare kliniska studier planeras för EndoDrill® GI Upper och för de kommande instrumenten EndoDrill® Core Needle och EndoDrill® Model X.

[1] A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580.