EndoDrill® Therapy Under utveckling

EndoDrill® Therapy är ett flexibelt instrument med borrfunktion för att passera förträngningar i olika organ (tex i matstrupe eller luftvägar) för att möjliggöra placering av ledare, ballonger och stentar för behandling av patienten. Det finns inga kända konkurrerande produkter på marknaden.