EndoDrill® Core Needle Under utveckling

EndoDrill® Core Needle är ett icke-flexibelt biopsi-instrument, av typen ”core needle biopsy”, med borrfunktion för att ta biopsier vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som lever, lymfkörtlar, prostata m.m. där mellannålsbiopsier används. Produkten konkurrerar med konventionella mellan- och finnålar.

EndoDrill® Core Needle erbjuder möjlighet att ta mellannålsbiopser med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer sig från dagens mellannålar (core-needles) som avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning är förutbestämt. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens djup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger en mindre riskfylld provtagning samt ökad möjlighet till diagnos.