EndoDrill® Model X

Produkten är CE-märkt och i klinisk fas

EndoDrill® Model X är en ny patentsökt produktserie av endoskopiska biopsiinstrument som på väg in i klinisk fas. Produkten har utvecklats med delfinansiering från EU och har flera unika egenskaper, bl. a. provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta flera biopsier på en gång (sk. multiple sampling). I grunden är det en vidareutveckling av BiBBs första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, men EndoDrill® Model X är försedd med en eldriven roterande cylinder istället för den manuellt roterande borrskruven. EndoDrill® Model X  består av ett handtag med flexibelt hölje och borrcylinder (engångsdel) samt motorenhet och fotpedal (flergångsdel). Genom att variera det flexibla höljets längd och diameter kan en produktfamilj utvecklas för alla endoskopiska provtagningsområden, t.ex. i matstrupe, magsäck, bukspottskörtel, tjocktarm, lunga och urinblåsa.

EndoDrill® Model X har en betydande marknadspotential då instrumentet utvecklas för samtliga endoskopiska användningsområden. Initial målmarknad är det växande premiumsegmentet, ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), som i dag utgör en snabbväxande global marknad på flera miljarder kronor. BiBB har i prekliniska försök jämfört EndoDrill® Model X med en marknadsledande konkurrent (EUS-FNB). Resultaten visar att proven som togs med EndoDrill® Model X är avsevärt mycket större än motsvarande tagna med EUS-FNB. Att redan vid första provtillfället ta tillräcklig mängd histologisk vävnad för att kunna ställa en fullständig  diagnos kan vara livsavgörande för patienten och spara kostnader i  sjukvården.

Med EndoDrill® Model X utvecklar BiBB framtidens endoskopiska biopsiinstrument. Dagens ultraljudsledda finnålsinstrument (EUS-FNA/FNB) har en mängd begränsningar  som EndoDrill® Model X adresserar. Egenskaperna för EndoDrill® Model X har visats i prekliniska försök och metoden valideras i pågående kliniska försök.