EndoDrill® Model X

Produkten är under utveckling

EndoDrill® Model X är ett mångfacetterat biopsiinstrument som potentiellt kan ersätta en stor andel av dagens biopsitänger och biopsinålar inom merparten av indikationer för flexibel endoskopi, t ex provtagning av misstänkt vävnad i mage/matstrupe, lungor och tarmar.

Produkten har två unika egenskaper, dels blir det möjligt att ta både ytliga förändringar samt svårare, djupare vävnadsbitar och dels erbjuds en magasinfunktion för att effektivisera provtagningen av upp till sex biopsier som normalt tas på en patient. Med konventionella flexibla biopsiinstrument dras instrumentet upp ur endoskopets arbetskanal för skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger vid normal provtagning. EndoDrill® Model X samlar istället alla tagna biopsier i den cylinderformade ledaren, vilket gör att samtliga prover kan tas i en omgång. Skördning behöver sedan bara göras en gång efter provtagningen. Detta innebär kortare undersökningstid, minskat lidande för patienten och reducerade sjukvårdskostnader.

Produkten inkluderar en flergångsdel (ett motoriserat handtag) samt en engångsdel i form av en flexibel ledare med tillhörande cylindriskt borrskär.

EndoDrill® Model X beviljades EU-bidrag (Horizon 2020 Fas I) om 0,5 MSEK i mars 2018. Under sommarhalvåret 2018 har utvecklingsarbetet varit framgångsrikt, vilket resulterat i att BiBB i augusti 2018 uppdaterade lanseringsplanen med EndoDrill® Model X som den högst prioriterade produktkandidaten.