EndoDrill® Lung Under utveckling

EndoDrill® Lung är ett flexibelt biopsi-instrument med borrfunktion för att ta djupa vävnadsprover vid misstänkt lungcancer. Diagnostiken och behandlingen av lungcancer har utvecklats snabbt de senaste åren. Det är av största vikt att få bra prover med tillräcklig tumörvävnad tidigt i sjukdomsförloppet för säker diagnos och optimal behandling.

När misstänkt lungcancer utreds försöker man så ofta det går att få ett prov från tumören med hjälp av bronkoskopi (där lungläkare med bronkoskop kan titta ner i luftvägarna och ta prov på olika sätt) eftersom vävnadsprov är det enda sättet att idag helt säkerställa diagnos. Det finns och har genom åren introducerats ett antal nya provtagningstekniker som alla har använts när det är lämpligt, t ex bronkoskopi med ultraljud, elektromagnetisk navigation eller s k kryobiopsier, men det är svårt att få tillräckligt material för fullständig utredning. Otillräckligt material från provtagningen är ett stort problem och bronkoskopi är ganska ansträngande för patienten. Dessutom kräver upprepade provtagningar sjukvårdsresurser och dessutom fördröjs behandlingsstarten. Det är följaktligen väldigt angeläget att provtagningen vid första tillfället blir av så hög kvalitet att provet räcker till alla nödvändiga analyser vid patologisk klinik.

EndoDrill® Lung är designat för att ge tillräckligt stora biopsier för all den analys som efterfrågas, vilket det också har visat sig göra vid undersökning i magsäcken[1]. Det har med sin spets en hög träffsäkerhet, behöver inget biopsiförminskande hölje och erbjuder genom borrfunktionen en förmåga att även ta sig in i hårdare tumörer.

EndoDrill® Lung EBUS

EndoDrill® Lung EBUS är ett flexibelt biopsi-instrument med borrfunktion för ultraljudsledd biopsitagning av lymfkörtlar och djup vävnad vid utredning av lungcancer. Instrumentet utvecklas alltså för att synas på ultraljud, vilket ytterligare ökar träffsäkerheten. Konkurrerande produkter är röntgenledda endoskopiska finnålar (EBUS-TBNA).

EndoDrill® Lung EBUS erbjuder till skillnad från finnålar möjlighet att ta hela vävnadsprover och inte bara cellprover. Solida prover ger möjlighet till histopatologisk diagnos och större mängd tumörceller som kan användas för mer fullständig diagnostisk utredning.

[1] A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580.