EndoDrill® GI Upper

BiBBInstruments första produkt EndoDrill® GI Upper lanserades i Sverige i augusti 2017. Engångsinstrumentet används vid flexibel endoskopi för provtagning av tumörer i  övre gastrointestinalkanalen och är kliniskt testad på över 70 patienter vid sjukhus i Sverige.

En randomiserad klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund visade att EndoDrill® GI Upper gav signifikant större biopsier och mer djup vävnad än konventionella biopsitänger(1). Detta möjliggör tidigare diagnos eller t o m diagnos överhuvudtaget.

EndoDrill® GI Upper Mini, ett biopsi-instrument anpassat för små och svåråtkomliga tumörer i övre GI-kanalen, lanseras i maj 2018.

Produktbroschyr med mer information 
EndoDrill_GI_Upper_produktblad_2018_05_02
EndoDrill_GI_Upper_Mini_produktblad_2018_05_02

För orderinformation och utbildning mm

[1] A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580.