EndoDrill® GI Upper

BiBBs första produkt, EndoDrill® GI Upper, lanserades i Sverige i augusti 2017. Engångsinstrumentet används vid flexibel endoskopi för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen och är kliniskt testad på över 150 patienter vid sjukhus i Sverige.  En publicerad randomiserad klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund visade att EndoDrill® GI Upper gav signifikant större biopsier och mer djup vävnad än konventionella biopsitänger[1]. Detta möjliggör tidigare diagnos och i vissa fall även att diagnos kan ställas överhuvudtaget.

Produkten konkurrerar med andra metoder, främst biopsitänger och ultraljudsledda punktioner med finnål (EUS-FNA/FNB). Dessa metoder är i många fall inte tillräckliga för en fullständig behandlingsgrundande diagnos och finns i dagsläget huvudsakligen på större center och universitetssjukhus. Metoderna innebär oftast som regel längre handläggningstid. Cellproverna som EUS-FNA/FNB- instrumenten genererar kräver även flera preparationssteg jämfört med solida vävnadsprover. EndoDrill® GI Upper erbjuder möjlighet att ta större solida biopsier med mer djup vävnad med begränsade risker. I dagsläget har över 22 sjukhus köpt instrumentet och hittills har cirka 65 % av kunderna gjort återköp.

Avsedd användning: EndoDrill® GI Upper är avsedd för användning av professionell vårdpersonal för provtagning av tumörer. Syftet med provtagningen är att tillhandahålla fysiska vävnadsprover för att leta efter sjukdomar och primärt cancer i olika organ och vävnader med ett flexibelt endoskop. Instrumentet kan användas för vävnadsprovtagning i både den övre och nedre gastointestinalkanalen samt vid bronkoskopi förutsatt att arbetskanalens längd och diameter är kompatibel med EndoDrill®-instrumentet. Provtagning genomförs på tumörer från en storlek på 1 mm, d v s tumörer som kan ses visuellt eller med ultraljud. Det finns ingen övre gräns för storlek eller antal biopsier för provtagna tumörer. Instrumentet får inte användas utanför dess indikationsområden.

Certifikat: BiBBInstruments kvalitetssystem är godkänt enligt EN ISO 13485:2012. EndoDrill® GI Upper är CE-märkt efter utfärdat EC-certifikat (MDD 93/42/EEC Annex II excl Section 4)

Beställ EndoDrill® GI Upper

Produktbroschyr med mer information 
EndoDrill®_GI_Upper_produktblad_2018_05_02

[1] A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580.