EndoDrill® GI Lower Under utveckling

EndoDrill® GI Lower är ett flexibelt biopsi-instrument med borrfunktion för att ta djupa vävnadsprover på oklara och tumörmisstänkta förändringar i tarmen. Produkten konkurrerar med andra metoder: biopsitänger, ultraljudsledda punktioner med finnål (EUS-FNA) och invasiv röntgenledd biopsitagning med grövre nål. När dessa metoder inte är tillräckliga för en tydlig diagnos är alternativen mer omfattande och riskfyllda för patienten.

EndoDrill® GI Lower erbjuder möjlighet att ta större biopsier med mer djup vävnad med begränsade risker.