Aktieinformation

BiBBInstruments AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 27 oktober 2017 under kortnamnet BIBB och handlas via banker och fondkommissionärer.

Bolagets firma och handelsbeteckning är BiBBInstruments AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556938-9512. Styrelsen har sitt säte i Lund och Bolagets registrerade adress är Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige.

Mer information om aktien inklusive ägarstruktur, aktiekurs m m finns på Spotlight Stock Market . Läs mer om BiBB på Spotlight