BiBBInstruments lämnar in europeisk patentansökan för biopsi-instrumentet EndoDrill® Model X

BiBBInstrument AB (”BiBB”) som utvecklar produktportföljen EndoDrill® för tidig och exakt cancerdiagnostik, har lämnat in en europeisk patentansökan för bolagets nya instrument, EndoDrill Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endo­skopi med ett potentiellt mycket brett använd­nings­område och marknadspotential.

Efter sommarens genombrott i utvecklingen av EndoDrill® Model X har BiBB kommunicerat en uppdaterad produktstrategi med högsta prioritet för fortsatt utveckling och kommersialisering av detta instrument. EndoDrill® Model X blir en ytterst differentierad produkt i förhållande till konkurrerande biopsi-instrument som tänger och ultraljudsledda finnålar. BiBBInstruments verkar på mångmiljardmarknaden för biopsi-tillbehör med en familj av biopsi-instrument, EndoDrill®, som möjliggör tidig och exakt cancerdiagnos. Bolagets patenterade teknologi, EndoDrill®, har utvecklats för att möta det stora och växande kliniska behovet av bättre och mer tillförlitliga provtagningar. 

 

 

EndoDrill® Model X ska kunna användas vid diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. Instrumentet erbjuder därmed diagnostik av tre av världens fem vanligaste cancerformer; lung-, tarm- och magsäckscancer. EndoDrill® Model X erbjuder – som första biopsi-instrument på marknaden – möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången (s k multiple sampling) utan att skopisten tvingas genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna instrumentet från patienten och skörda provet efter varje enskild biopsi-tagning. Detta är inte enbart fördelaktigt för skopisten utan även skonsammare för patienten. Samman­­taget innebär instru­men­tets egenskaper ökade möjlig­heter för tidig, exakt och tidsbe­spar­ande diagnos för några av de vanligaste cancerformerna.

Under år 2019 intensifieras arbetet med EndoDrill® Model X. Instrumentet kommer att färdigutvecklas, valideras kliniskt vid en pilotstudie på 2-3 svenska sjukhus och därefter följer CE-märkningsprocessen. Prelansering i Sverige av den första generationen av EndoDrill® Model X förväntas ske år 2020.

 ”Med EndoDrill® Model X utvecklar vi ett nytt biopsi-instrument som kan ta flera prover åt gången (s k multiple sampling) utan att biopsi-instrumentet tas upp ur endoskopet, vilket är en stor fördel eftersom det minskar den tid som behövs för en undersökning och reducerar därmed både patientens obehag och vårdkostnaden. EndoDrill® Model X erbjuder dessutom, som första biopsi-instrument, möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Med kombinationen av dessa unika egenskaper för modern tumördiagnostik, bedömer vi att EndoDrill® Model X kommer ha stor inverkan på framtida endoskopiska provtagningar.”, säger VD Fredrik Lindblad

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

 

BiBBInstruments möter stort intresse på Gastrodagarna och nomineras till årets IPO 2017

BiBBInstrument AB:s (”BiBB”) produkter för tidig cancerdiagnostik, EndoDrill®, rönte stort intresse vid Gastrodagarna i Falun i maj. Besökarna såg ett tydligt behov av bolagets unika engångsinstrument för diagnos av tumörer i övre mag- och tarmkanalen. SvD Börsplus har nyligen nominerat BiBB till en av 2017 års bästa börsnoteringar.

Svenska Gastrodagarna, Sveriges största vetenskapliga kongress för mag-, tarm-, och leversjukdomar, hölls i Falun den 16-18 maj. BiBBs försäljningsteam var naturligtvis på plats med en ny monter där både EndoDrill® GI Upper och nya instrumentet EndoDrill® GI Upper Mini visades upp. Bägge instrumenten möjliggör tidig diagnos av tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

BiBBs produkter väckte stort intresse med en välbesökt monter med såväl befintliga som potentiella kunder från hela Sverige. Det blev uppenbart att många kunder ser ett reellt behov av BiBBs unika biopsi-instrument och försäljningsteamet fick många nya kontakter.

SvD Börsplus delar bland annat ut pris till 2017 års bästa börsnoteringar. BiBBInstruments är nominerat till årets IPO 2017 i kategorin Kvalitet/Mikrobolag. Prisutdelning sker i Stockholm den 4 juni.

Nästa större mässa som BiBB kommer att ställa ut vid blir den årliga Kirurgveckan den 20-24 augusti i Helsingborg.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. EndoDrill®s patenterade instrument består av en fin borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. Målet är att erbjuda instrument som möjliggör tidigare cancerdiagnostik med hög precision. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre mag-tarmkanalen, har visat sig ta signifikant större prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskoptillbehör och biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på AktieTorget.

 Ladda ner hela nyhetsbrevet som PDF här
Nyhetsbrev BiBBInstruments AB – Stort intresse på Gastrodagarna och nominering till årets IPO 2017 180529