Se VD Fredrik Lindblads Hisspitch i maj 2022

En kortare intervju där VD Fredrik Lindblad sammanfattar BiBBs affärsidé och status.

Se VD Fredrik Lindblads presentation på Aktiedagen i Göteborg den 16 maj 2022

VD Fredrik Lindblad presenterar BiBB. Företagspresentationen inkluderar endoskopimarknaden, det växande behovet av förbättrad cancerdiagnostik, befintliga biopsiinstruments begränsningar,  produktportföljen EndoDrill, kliniska bevis, milstolpar, affärsstrategi och varför BiBB-aktien är intressant just nu.

Klicka här

Cancerdiagnostikbolaget BiBB publicerar en produktvideo om nya EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör nu en produktvideo som presenterar EndoDrill® Model X, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Filmen beskriver konventionella manuella ultraljudsstyrda (EUS) biopsiinstrument och utmaningen att ta tillräckligt bra vävnadsprover (biopsier) för en fullständig cancerdiagnos.

EndoDrill® Model X introduceras som den saknade länken i dagens cancerprovtagning och har flera unika egenskaper. Den absolut viktigaste skillnaden mellan befintliga nålinstru­ment och EndoDrill® Model X är det nya instrumentets för­måga att ta högkvalitativa, sammanhängande vävnads­prover, s k kärnbiopsier. En stor och intakt vävnadsbit ger helt enkelt mer information för att kunna fastställa en korrekt diagnos, och öppnar upp för en mängd möjligheter inom personanpassad behandling för några av de mest allvarliga cancerformerna.

EndoDrill® Model X utvärderas just nu i en klinisk studie, EDXM01, vid tre svenska universitetssjukhus för provtagning av misstänkt cancer i magsäcken. Studien, som omfattar 20 patienter, beräknas vara avslutad under 2021.

Videon finns på BiBB:s YouTube-kanal och på www.bibbinstruments.com.
Kort version https://youtu.be/bBghjHvHSPk
Längre version https://youtu.be/RZFw2LKvBdo

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned nyhetsbrevet som PDF här 

BiBBInstruments ställer ut EndoDrill® Core Needle på CIRSE-kongressen i Barcelona

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, ställer ut nya biopsiinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, på CIRSE-kongressen i Barcelona den 7-11 september.

Den årliga CIRSE-kongressen är den största kongressen i Europa för interventionell radiologi. Just nu, mellan den 7 och 11 september, pågår kongressen i Barcelona med cirka 7 000 besökare. BiBB ställer ut det nya biopsi­instrumentet, EndoDrill® Core Needle, och intresset har varit stort med en välbesökt monter med nyfikna läkare och distributörer.

Nästa mässa som BiBB kommer att ställa ut vid blir Röntgenveckan 17-20 september 2019 i Jönköping.

Om EndoDrill® Core Needle
EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument för att ta vävnadsprover vid misstänkta förändringar i bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörtel, sköldkörtel, skelett, hud och mjukdelar m.m. EndoDrill® Core Needle är ett styvt biopsiinstrument av typen mellannål (core needle), med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Instrumentet är speciellt anpassat för fall där ökad precision krävs. Detta skiljer sig från konventionella mellannålar som avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget”, där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare, vilket leder till sämre provtagningskontroll. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens penetransdjup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning för patienten och optimerar möjligheten till diagnos. Produkten lanserades på den svenska marknaden i juni 2019. Produkten konkurrerar med konventionella mellan- och finnålar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned nyhetsbrevet som PDF här

BiBBInstruments på Model X-turné i Storbritannien och på Irland

BiBBInstrument AB (”BiBB”), som utvecklar produktportföljen EndoDrill® för tidig och exakt cancerdiagnostik, har besökt två framstående universitetssjukhus i Dublin respektive London för att presentera det kommande instrumentet EndoDrill® Model X. Diskussionerna blev mycket framgångsrika och båda sjukhusen är intresserade av att ingå i en kommande multicenterstudie.

EndoDrill® Model X är ett nyligen patentsökt biopsiinstrument för flexibel endoskopi som ska erbjuda förbättrad diagnostik i tre av världens fem vanligaste cancerformer: lung-, tarm- och magsäckscancer. Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet erbjuder – som första biopsiinstrument på marknaden – möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover (biopsier). Dessutom kan flera biopsier tas på samma gång utan att instrumentet måste dras upp från endoskopet för skördning efter varje biopsi.BiBBInstruments är verksamma på mångmiljardmarknaden för biopsitillbehör med en familj av biopsiinstrument, EndoDrill®, som möjliggör tidig och exakt cancerdiagnos. Bolagets patenterade teknologi, EndoDrill®, har utvecklats för att möta det stora och växande kliniska behovet av bättre och mer tillförlitliga provtagningar. 

Under den senaste veckan har delar av BiBBs team varit i Dublin och London med fokus att presentera EndoDrill® Model X. I Dublin mötte BiBB professorn i kirurgi John Reynolds med kollegor på St James´s Hospital, Trinity College. Sjukhuset är nationellt center för all övre GI-kirurgi på Irland. Professor Reynolds var mycket imponerad av EndoDrill® Model X funktion och intresserad av att delta i den kommande multi­centerstudien.

Nästa besök gjordes i London hos professor George Hanna på St Mary´s Hospital, Imperial College. Det var ännu en väldigt uppskattad presentation och även professor Hanna med team är intresserad av att delta i den europeiska multicenterstudien. Både professor Reynolds i Dublin och professor Hanna i London återkommer till EndoDrill® Model X unika egenskaper. De uppskattar möjligheten att kunna ta högkvalitativa vävnadsprover i både ytliga och djupa tumörer. De nämnde också fördelen med att kunna ta flera biopsier samtidigt (s k multiple sampling) med möjlighet att spara dyrbar undersökningstid.

”Det är ett fantastiskt kvitto på att vi är på rätt väg med EndoDrill® Model X när mycket erfarna kliniker nämner att instrumentet har stor potential”, säger BiBBs grundare Dr Charles Walther.

BiBB genomför nu en nyemission om cirka 25,3 MSEK för att finansiera vidareutveckling och klinisk validering av EndoDrill® Model X, fortsatt kommersialisering av EndoDrill® GI Upper/Mini och lansering av EndoDrill® Core Needle. Teckningstiden är 29 november – 13 december 2018.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner hela nyhetsbrevet som PDF här
Nyhetsbrev BiBBInstruments – BiBB på Model X-turné på Brittiska öarna 181211

 

BiBBInstruments lämnar in europeisk patentansökan för biopsi-instrumentet EndoDrill® Model X

BiBBInstrument AB (”BiBB”) som utvecklar produktportföljen EndoDrill® för tidig och exakt cancerdiagnostik, har lämnat in en europeisk patentansökan för bolagets nya instrument, EndoDrill Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endo­skopi med ett potentiellt mycket brett använd­nings­område och marknadspotential.

Efter sommarens genombrott i utvecklingen av EndoDrill® Model X har BiBB kommunicerat en uppdaterad produktstrategi med högsta prioritet för fortsatt utveckling och kommersialisering av detta instrument. EndoDrill® Model X blir en ytterst differentierad produkt i förhållande till konkurrerande biopsi-instrument som tänger och ultraljudsledda finnålar. BiBBInstruments verkar på mångmiljardmarknaden för biopsi-tillbehör med en familj av biopsi-instrument, EndoDrill®, som möjliggör tidig och exakt cancerdiagnos. Bolagets patenterade teknologi, EndoDrill®, har utvecklats för att möta det stora och växande kliniska behovet av bättre och mer tillförlitliga provtagningar. 

 

 

EndoDrill® Model X ska kunna användas vid diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. Instrumentet erbjuder därmed diagnostik av tre av världens fem vanligaste cancerformer; lung-, tarm- och magsäckscancer. EndoDrill® Model X erbjuder – som första biopsi-instrument på marknaden – möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången (s k multiple sampling) utan att skopisten tvingas genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna instrumentet från patienten och skörda provet efter varje enskild biopsi-tagning. Detta är inte enbart fördelaktigt för skopisten utan även skonsammare för patienten. Samman­­taget innebär instru­men­tets egenskaper ökade möjlig­heter för tidig, exakt och tidsbe­spar­ande diagnos för några av de vanligaste cancerformerna.

Under år 2019 intensifieras arbetet med EndoDrill® Model X. Instrumentet kommer att färdigutvecklas, valideras kliniskt vid en pilotstudie på 2-3 svenska sjukhus och därefter följer CE-märkningsprocessen. Prelansering i Sverige av den första generationen av EndoDrill® Model X förväntas ske år 2020.

 ”Med EndoDrill® Model X utvecklar vi ett nytt biopsi-instrument som kan ta flera prover åt gången (s k multiple sampling) utan att biopsi-instrumentet tas upp ur endoskopet, vilket är en stor fördel eftersom det minskar den tid som behövs för en undersökning och reducerar därmed både patientens obehag och vårdkostnaden. EndoDrill® Model X erbjuder dessutom, som första biopsi-instrument, möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover. Med kombinationen av dessa unika egenskaper för modern tumördiagnostik, bedömer vi att EndoDrill® Model X kommer ha stor inverkan på framtida endoskopiska provtagningar.”, säger VD Fredrik Lindblad

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

 

BiBBInstruments möter stort intresse på Gastrodagarna och nomineras till årets IPO 2017

BiBBInstrument AB:s (”BiBB”) produkter för tidig cancerdiagnostik, EndoDrill®, rönte stort intresse vid Gastrodagarna i Falun i maj. Besökarna såg ett tydligt behov av bolagets unika engångsinstrument för diagnos av tumörer i övre mag- och tarmkanalen. SvD Börsplus har nyligen nominerat BiBB till en av 2017 års bästa börsnoteringar.

Svenska Gastrodagarna, Sveriges största vetenskapliga kongress för mag-, tarm-, och leversjukdomar, hölls i Falun den 16-18 maj. BiBBs försäljningsteam var naturligtvis på plats med en ny monter där både EndoDrill® GI Upper och nya instrumentet EndoDrill® GI Upper Mini visades upp. Bägge instrumenten möjliggör tidig diagnos av tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

BiBBs produkter väckte stort intresse med en välbesökt monter med såväl befintliga som potentiella kunder från hela Sverige. Det blev uppenbart att många kunder ser ett reellt behov av BiBBs unika biopsi-instrument och försäljningsteamet fick många nya kontakter.

SvD Börsplus delar bland annat ut pris till 2017 års bästa börsnoteringar. BiBBInstruments är nominerat till årets IPO 2017 i kategorin Kvalitet/Mikrobolag. Prisutdelning sker i Stockholm den 4 juni.

Nästa större mässa som BiBB kommer att ställa ut vid blir den årliga Kirurgveckan den 20-24 augusti i Helsingborg.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. EndoDrill®s patenterade instrument består av en fin borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. Målet är att erbjuda instrument som möjliggör tidigare cancerdiagnostik med hög precision. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre mag-tarmkanalen, har visat sig ta signifikant större prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskoptillbehör och biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på AktieTorget.

 Ladda ner hela nyhetsbrevet som PDF här
Nyhetsbrev BiBBInstruments AB – Stort intresse på Gastrodagarna och nominering till årets IPO 2017 180529