BiBBInstruments erhåller patentgodkännande från kinesiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, erhåller sitt andra patentgodkännande i Kina. Patentet är giltigt till juni 2035.

BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från kinesiska patentverket (”SIPO”) avseende bolagets andra patentfamilj. Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Den andra patentfamiljen är ett mer produktspecifikt patent som mer detaljerat skyddar de kommersiella EndoDrill®-produkterna.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått ett formellt andra godkännande från det kinesiska patentverket, vilket är det första beviljade patentet i vår andra starka patentfamilj. Patentgodkännandet kommer förstärka skyddet för EndoDrill®-produkterna och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.”

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments – BiBBInstruments erhåller sitt andra patentgodkännande i Kina 180822