Videobibliotek

Presentation av BiBB på Aktiedagen i Göteborg den 16 maj 2022

Presentation av EndoDrill Model X 2021 (kort version 1:56 min)

Presentation av EndoDrill Model X 2021 (lång version 4:24 min)

BiBBInstruments strävar efter tillväxt hos både nya och befintliga kunder (hösten 2018)

BiBBInstruments på Sedermeradagen den 7 november 2018

BioStock Börsrapport – BiBBInstruments den 29 maj 2018

BiBBInstruments på Sedermeradagen den 15 maj 2018

BiBBInstruments Live på AktieTorget den 4 oktober 2017

BiBBInstrument går in i kommersialiseringsfas den 13 september 2017

New invention for better cancer diagnostic developed by MD Charles Walther, Lund University den 5 september 2013

EndoDrill 720