Kongresser

På grund av den pågående Covid-19-pandemin är det oklart om BIBB kommer att närvara vid fysiska kongresser 2021. På BiBB följer vi Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende pandemin och agerar i enlighet med myndigheternas riktlinjer.