Nyemission/IPO

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 21 september – 5 oktober 2017.
Teckningskurs: 5,85 SEK per aktie.
Emissionsvolym Högst cirka 13 MSEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 10,0 MSEK.
Värdering (pre-money): Cirka 35 MSEK.
Teckningsförbindelser: Cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av emissionsvolymen.
Notering på AktieTorget: Första dag för handel är beräknad att bli den 27 oktober 2017.

Ladda ner mer information och teckningssedel