Rapporter & kalendarium

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Kalendarium

  • Delårsrapport 1, 16 maj 2018
  • Årsstämma, kl 10.00-11.00, 21 juni 2018 (Medicon Village)
  • Delårsrapport 2, 27 augusti 2018
  • Delårsrapport 3, 26 november 2018
  • Bokslutskommuniké, 28 februari 2019