Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken – Per 2017-12-31

Ägarstruktur BiBB