Pipeline

BiBBInstruments ambition är att successivt lansera en serie av EndoDrill®-instrument för diagnos av de vanligaste cancertyperna. Vår pipeline inkluderar en lanserad produkt, EndoDrill® GI Upper, fem instrument under utveckling samt ett forskningsprojekt (EndoDrill® Model X)

Lanserings-pipeline