EndoDrill® GI Upper

BiBBInstruments första produkt EndoDrill® GI Upper lanserades i Sverige i augusti 2017. Engångsinstrumentet används vid flexibel endoskopi för provtagning av magsäckstumörer och är kliniskt testad på 60 patienter vid sjukhus i Sverige.

En randomiserad klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund visade att EndoDrill® GI Upper gav signifikant större biopsier och mer djup vävnad än konventionella biopsitänger(1). Detta möjliggör tidigare diagnos eller t o m diagnos överhuvudtaget.

Produktbroschyr med mer information 
B!BBInstruments_EndoDrill GI Upper_product sheet_20171012

För orderinformation och utbildning mm

[1] A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580.