BiBBInstruments förstärker sin säljorganisation

I början av januari började Katarina Arén som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments AB (”BiBB”). Nu växer försäljnings­avdelningen ytterligare med två produktspecialister, Marie Larsson och Jan Sundholm. Sedan tidigare ingår även Bolagets styrelseledamot professor Bruno Walther i sälj- och utbildningsteamet.

I mitten av januari förstärktes BiBBs försäljningsavdelning med Marie Larsson som produktspecialist. Marie Larsson är en mycket erfaren sjuksköterska på kirurg-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller uppföljningsorder från befintlig kund

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolaget erhållit en uppföljningsorder (s.k. repeat order) på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.  

I september 2017 meddelade BiBBInstruments att bolagets första biopsi-instrument för diagnos av magsäckstumörer, EndoDrill® GI Upper, blivit CE-märkt och att kommersialisering inletts via leverans till sex svenska sjukhus.

Läs mer

BiBBInstruments delårsrapport Q3 2017

Sammanfattning av delårsrapport
NIO MÅNADER 2017-01-01 – 2017-09-30

  • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 745 (433) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (0,09) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 2 331 (985) KSEK.
  • Soliditeten** uppgick till 80 (55) %

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30

  • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) SEK.

Läs mer

BiBBInstruments anlitar Dr Charles Walther som Chief Medical Officer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolagets grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther på konsultbasis, via det helägda bolaget CHWA Konsult AB, anlitas som Chief Medical Officer (”CMO”) i BiBBInstruments.

BiBBInstruments grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther anlitas som CMO två dagar i veckan (40 %). Rollen som CMO innebär att Charles Walther kommer att tillföra sin erfarenhet av forskning och klinisk verksamhet i all utveckling av BiBBInstruments produktportfölj.

Läs mer

Ledning, styrelse och strategiska parter har förvärvat delar av LU Holdings aktieinnehav i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att LU Holding AB (”LU Holding”) har sålt delar av sitt aktieinnehav (totalt 200 000 aktier) i BiBBInstruments till BiBBInstruments ledning, styrelse och övriga strategiska parter. Försäljningen av aktier har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

Läs mer

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) utfärdat ett så kallat ”Decision to Grant”. Beskedet innebär att BiBBInstruments patentansökan för patentfamilj EndoDrill® är godkänd i Europa. Patentet är giltigt till augusti 2033.

Godkänt europeiskt patent – Decision to Grant till BiBBInstruments
BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från EPO avseende patent med titeln Endoscopic Biopsy Instrument,

Läs mer

BiBBInstruments AB: Ännu en europeisk patentansökan inlämnad

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att en europeisk patentansökan är per idag inlämnad för att ytterligare förstärka patentskyddet avseende bolagets biopsi-instrument med unik borrfunktion, vilket marknadsförs under varumärket EndoDrill®.

Europeisk patentansökan inlämnad för ytterligare förstärkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®
BiBBInstruments meddelar att patentansökan med ansökningsnummer EP17196533.8 lämnats in för att ytterligare stärka bolagets IP-portfölj.

Läs mer

BiBBInstruments AB anställer nordisk försäljningschef

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina kommer närmast från marknadsledaren Olympus Sverige AB (”Olympus”) där hon ansvarat för utbildning och försäljning av endoskopitillbehör.

Läs mer

BiBBInstruments AB meddelar etikgodkännande för klinisk studie med EndoDrill® för tidigare diagnos av lungcancer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus har erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med bolagets EndoDrill®-instrument.

Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, BiBBInstruments referenssjukhus, har erhållit etiktillstånd för att genomföra en studie med EndoDrill®,

Läs mer

BiBBInstruments AB: Nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 5 oktober 2017 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission om högst cirka 13 MSEK. Nyemissionen tecknades till 53 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 4,6 MSEK) motsvarande en teckningsgrad om cirka 407 procent. Genom nyemissionen tillförs BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag,

Läs mer

Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 21 september 2017, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 5 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs BiBBInstruments cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Emissionlikviden är avsedd att finansiera kommersialisering av bolagets produktportfölj för att erbjuda förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna. BiBBInstruments har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK,

Läs mer

BiBBInstruments AB är godkänt för notering på AktieTorget och offentliggör memorandum inför kommande nyemission

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar idag, den 18 september 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för nyemissionen om högst cirka 13 MSEK inleds den 21 september 2017 och pågår till och med den 5 oktober 2017.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller CE-märkning för EndoDrill® GI Upper och inleder kommersialisering

Styrelsen i BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) låter meddela att bolaget i augusti 2017 erhöll CE-märkning för sitt första kommersiella biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper. CE-märkningen möjliggör för bolaget att börja leverera produkter till de sjukhus i Sverige som sedan tidigare lagt order. I augusti levererades sålunda EndoDrill® GI Upper till sex sjukhus i Sverige.

Läs mer

BiBBInstruments genomför nyemission och förstärker styrelsen inför kommersialisering och notering på AktieTorget

Prisbelönta medicinteknikbolaget B!BBInstruments, med säte på Medicon Village i Lund, har genomfört en nyemission om ca 4,6 MSEK för att möjliggöra kommersialisering av EndoDrill® GI Upper, bolagets första cancerdiagnostikprodukt (sk biopsi-instrument). Grundaren Dr Charles Walther och LU Holding AB, Lunds universitets holdingbolag, är fortsatt största ägare i bolaget och får nu sällskap av ALMI Invest,

Läs mer

First clinical study with EndoDrill® published

B!BBInstruments completed a clinical pilot study in 2015 including 10 patients examined with the EndoDrill® instrument. The aim was proof-of-concept to see if the method could deliver diagnostic material in patients with submucosal tumors. The EndoDrill® instrument resulted in larger total size biopsies and larger submucosal part of the biopsies than conventional forceps.

Läs mer

Sweden’s Super Startup 2016

BiBBInstruments was awarded Sweden’s Super Startup 2016 along with the prize money of 250 000 SEK by the largest business magazine Veckans Affärer.

Läs mer